Jak odhalit lež a manipulaci v jednání

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří se mohou dostat do situací, kdy je důležité odhalit, zda druhá strana při jednání upřímná. Rozdíl mezi pravdou, polopravdou a lží je často složité poznat, náš kurz vám v tom ale výrazně pomůže. 

Dílčí témata kurzu
Rozpoznání lži - co je a co není lež, techniky umožňující odhalit lháře. Využití stresu při odhalení lži, pravé a falešné emoce, neverbální projevy emocí. Rozpoznání nesouladu slov a činů jako projev disharmonie, mirkovýrazy a zaznamenávání změny v chování. Techniky vedení rozhovoru s cílem odhalit lež - struktura, technika kladení otázek.

Konkrétní užité techniky
Interaktivní výklad lektora, velké množství filmových ukázek, videoukázky z reálných rozhovorů, expertní zkušenosti lektora. Trénink ve skupinách, nácvik vedení rozhovorů. 

Jak odhalit lež a manipulaci v jednání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.