Jak motivovat podřízené

Základní info

Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou motivace lidí; zaměstnanců a s kontexty motivačního procesu. Účastníci by měli být schopni samostatného vytvoření motivační strategie a její následné aplikace do praxe. Cílem též je, aby účastníci porozuměli procesu motivace k práci natolik, aby dokázali získané poznatky přenášet na další osoby.

Obsah:
1. Teorie motivačního procesu
2. Praktické aplikace TMP ve firmě
3. Tvorba a realizace motivační strategie, sebemotivace, virální motivace
4. Evaluace MS, metoda trvalého zdokonalování

Délka: 1 školící den
Metoda: Interaktivní přednáška, diskuze, příklady

 

Podrobný obsah


1. Teorie motivačního procesu
    a. Co je to motivace, motivace v běžném životě
   b. Kladné a záporné motivace
   c. Maslowova teorie potřeb a její vliv na motivace v běžném životě
   d. Sociální okolí – jak nás motivují ostatní lidé
   e. Motivační proces

2. Praktická aplikace TMP ve firmě
   a. Čím jsou zaměstnanci motivováni za neutrální situace?
   i. Vlastní a vnější potřeby
   ii. Významní druzí, kolektiv
   iii. Sociální okolí

b. Působení managementu na motivaci zaměstnanců
   i. Vědomé a nevědomé působení
   ii. Kladné a negativní působení
   iii. Působení finančních nástrojů a benefitů
   iv. Působení nehmotných nástrojů
   v. Působení komunikace a vnějšího obrazu firmy
   vi. Nezamýšlené a negativní důsledky motivace zaměstnanců

3. Tvorba a realizace motivační strategie
   a. Co je to motivační strategie?
   b. Hodnocení současného stavu motivace
   c. Virální vzájemná motivace, sebemotivace
   d. Volba motivačních nástrojů a tvorba motivačního mixu
   e. Prosazování motivační strategie v struktuře firmy

4. Evaluace MS a metoda trvalého zdokonalování
   a. Jak hodnotit účinnost motivační strategie?
   b. Motivační strategie jako dlouhodobý proces
   c. Metoda trvalého zdokonalování motivace

Jak motivovat podřízené

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.