Jak dosahovat svých cílů

Základní info

 

  • Jak v týmu probudit dravost a chuť dosáhnout velkých věcí?
  • Jaké jsou typické omyly, kterých se v plánování nevědomky dopouštíme?
  • Proč jsou některé plány odsouzené již předem k neúspěchu?
  • Co musíte vědět předtím, než odstartujete nový projekt?
  • Jak se dá dosáhnout se stejným počtem lidí mnohem lepších výsledků?
  • Které principy ovlivňují úspěch vašich projektů?
  • Co potřebuje tým lidí od svého vedoucího, aby projekty byly efektivní?
  • Jakých nástrojů využít při plánování a realizaci složitých projektů?
  • Jak vypadá a funguje efektivní strategie?

Odpovědi na tyto a další otázky získáte právě na semináři Jak dosahovat svých cílů.

Popis

Cíl není něco, pro co se člověk rozhodne, a to se potom zázrakem stane jen proto, že se tak rozhodl. Nutným předpokladem pro dosažení cíle je, že se ve skutečném světě realizují určité konkrétní a koordinované kroky. Jaké jsou to kroky? To se dozvíte na semináři „Jak dosahovat svých cílů“.

Komu je seminář určen?

Pro majitele firem, vedoucí pracovníky, projektové manažery a klíčové zaměstnance, kteří chtějí zefektivnit koordinaci projektů a využít lépe potenciál svých lidí.

Přínos

Účastníci semináře se naučí pracovat s konkrétními nástroji plánování tak, že s jejich pomocí dokážou analyzovat jakoukoliv situaci ve svém životě a způsobit, že se věci začnou ubírat krok za krokem požadovaným směrem. Absolvent je schopen stanovit cíle a účely a sladit postup k jejich dosažení. Zapojit celou skupinu. Účastníci dokáží budovat tým, který rozumí tomu, co skupina chce a kam směřuje, který drží pohromadě a chce jít jedním směrem.

Výsledkem semináře je absolvent, který ví, co chce, ví, jak toho dosáhnout a jde krok za krokem ve směru dosahování daného cíle.

Jak seminář probíhá?

Seminář kombinuje aplikovaný výklad s diskuzí a praktickými ukázkami na konkrétních příkladech s maximálním využitím zkušeností trenérů i účastníků.

Délka semináře: 2 dny

Průběh semináře: 9:00 – 18:00, včetně 2 přestávek a pauzy na oběd

Tento seminář lze dodávat i interně, tj. přímo u klienta.

Doporučení

Pro ještě větší užitek ze semináře a hlubší porozumění doporučujeme absolvovat „Motivační seminář pro vedoucí pracovníky“.

 

Jak dosahovat svých cílů

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.