ITIL V3 Intermediate - SO

Kurz na míru

Základní info

 

Kurz ITIL Foundation

Kurz ITIL V3 Intermediate - Service Operation

(Lifecycle Stream)

Cíle kurzu:

Formou certifikačního kurzu podrobně seznámit účastníky s procesy, funkcemi a principy provozu služeb (SO):

Event, Incident, Problem, Request, Access/ServiceDesk, Technical, Operation, Application Management.

Příprava a absovování certifikační zkoušky "ITIL V3 Intermediate Service Operation".

Pro koho je kurz určený:

 

Kurzy cyklu „Lifecycle“ jsou orientovány na strategii a implementaci jednotlivých etap a procesů a jsou určeny pro pozice:

 

 • Držitele certifikátu "ITIL V3 Foundation" anebo "ITIL V3 Foundation Bridge"

 

 • IT ředitelé pro strategii (CIO)

 

 • Vlastníci specifických ITSM procesů

 

 • Členové implementačních projektových týmů pro procesy ITSM

 

 • Zájemci o certifikát ITIL® V3 „Service Operation Certificate

 

 • Zájemci o odborný růst a vyšší úrovně certifikací (ITIL® V3 Expert, ITIL® V3 Master)

 

Obsah kurzu:

 

1. Úvod do Service Operation

 

2. Principy Service Operation

 

3. Service Operation procesy

 

4. Běžné aktivity Service Operation

 

5. Organizace SO: Funkce

 

6. Technologická hlediska

 

7. Implementační hlediska

 

8. Rizika, kritické faktory úspěšnosti

 

9. Příprava a certifikační zkouška

 

Výhody absolvování kurzu:

 

Po úspěšném ukončení kurzu bude účastník:

 

 • Schopen prakticky používat poznatky na aplikační úrovni ve specifické oblasti IT Infrastructure Library (ITIL® V3)

 

 • Umět rozeznávat, detekovat, diferencovat a analyzovat praktické situace v zmyslu ITIL® V3

 

 • Znát podrobně cíle, vstupy, výstupy a aktivity jednotlivých procesů a funkcí SO ve smyslu životního cyklu služby

 

 • Znát role a jejich odpovědnosti v jednotlivých procesech a jejich akti-vitách

 

 • Připraven úspěšně absolvovat příslu-šnou certifikační zkoušku

 

Kurz splňuje požadavky OGC a APM Group.

 

 

 

ITIL V3 Intermediate - SO

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.