ITIL V3 Foundation Bridge

Kurz na míru

Základní info

 

Kurz ITIL Foundation

 

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky, kteří jsou držiteli certifikátu „Foundation certificate in ITSM“ podle ITIL® V2, s principy ITIL® V3, jeho přínosy pro organizaci a rozdíly mezi verzemi ITIL® V2 a V3.

Příprava pro absolvování překlenovací zkoušky pro získání certifikátu „ITIL® V3 Foundation Bridge

Pro koho je kurz určen:

Pouze pro držitele certifikátu „Foundation certificate in ITSM“ podle ITIL® V2

Obsah kurzu:

 

1. Důvody vedoucí k přechodu z ITIL® V2 na ITIL® V3

 

2. Hlavní principy řízení služeb podle ITIL® V3

 

The Service Lifecycle

 

Service Operation

 

Service Transition

 

Service Design

 

Service Strategy

 

3. Rozdíly ITIL® V2 a V3

 

Změny v existujících procesech ITIL® V2

 

Popis nových procesů ITIL® V3

 

Kvalifikační schéma ITIL® V3

 

4. Příprava na certifikační zkoušku

 

 

Výhody absolvování kurzu:

 

Po úspěšném ukončení kurzu bude účastník:

 

  • Znát hlavní principy a novou stru-kturu ITIL® V3

 

  • Rozumět rozdílům mezi ITIL® V2 a ITIL® V3

 

  • Rozumět principu životního cyklu služby – The Service Lifecycle a jak na něj navazují jednotlivé procesy ITIL® V3

 

  • Umět používat novou terminologii ITIL® V3

 

 

Tento kurz splňuje požadavky OGC a APM Group a je akreditovaný společ-ností EXIN.

 

 

 

 

 

 

 

ITIL V3 Foundation Bridge

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.