ITIL/ITSM a ISO 20000 v praxi

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • účastníci tréninku během hry PoleStar získají prakticky aplikovatelné postupy
    a na základě vlastní zkušenosti si ověří význam klíčových prvků ITIL (IT Infrastructure Library), především procesů řízení IT služeb - ITSM - Service Delivery a Service Support a vliv jejich zlepšování na obchodní výsledky firmy.

 

Kurz je určen

pro manažery a odborné pracovníky, kteří jsou zodpovědní za zvyšování efektivnosti vnitřních procesů firmy a též využívání standardů  ITIL/ IT Service Managementu a dále pro široký okruh pracovníků využívajících „best practices" řízení procesů z pozice kontaktu se zákazníkem (interním nebo externím), jako též z pohledu technického zabezpečení vnitřních procesů ve firmě.

 

Obsah

Hra PoleStar Group, která se při tréninku využívá,  představuje síť čtyř firem využívajících IT služby při realizaci obchodních transakcí, při řízení skladových zásob a finančních toků.
Každá firma vykoná velký počet obchodních a skladových transakcí v reálném čase,
které je potřeba udělat, aby se realizoval prodej. Firma Web Lighting zodpovídá za IT infrastrukturu a služby, včetně provozování funkcí „Service Desk" a „Technical Support". Obchodní výsledky firem se zlepšují úměrně tomu, jak se poskytovatel IT služeb zlepšuje ve využívání nejlepších postupů (best practices) v ITSM procesech zákaznické podpory (Service Support) a dodávky služeb (Service Delivery).

Shrnutí postupu zlepšování výkonnosti: od chaosu, přes reaktivní, proaktivní řízení,
až k manažerování a optimalizaci procesů a dodávaných služeb.

Po jednotlivých kolech budou na zkušenostech účastníků prodiskutované prvky ITSM.

Obsah je možné přizpůsobit konkrétním potřebám firmy v oblasti zvyšování efektivnosti procesů a zlepšování interní a externí zákaznické orientace.

 

 

Charakteristika a forma

Zážitkový trénink na základě licence anglické firmy G2G3, která umožňuje efektivní osvojení si metod a pochopení přínosů aplikace ITIL/ITSM formou počítačové business hry.

Praktické zvládnutí postupů zlepšování výkonnosti: od chaosu, přes reaktivní, proaktivní řízení až k manažerování a optimalizaci procesů a dodávaných služeb.

Zážitkové učení napomáhá nejen k lehkému zapamatování „best practices", ale i k pochopení jejich účelu a k motivaci je využívat v praxi.

Vedle srozumitelného vysvětlení obsahu a významu prvků ITIL/ITSM je silnou stránkou simulační metody řešení problémů v mezilidské komunikaci. Přicházející různé problémy v provozu firmy způsobí frustraci pracovníků a začne vzájemné obviňování jednotlivých skupin. Odstranění bariér mezi účastníky z různých oddělení a zavedení efektivního systému komunikace a rozdělení úkolů v procesech, udělá práci nejen o mnoho příjemnější, ale se přímo projeví také na obchodních výsledcích firmy.

 

Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

ITIL/ITSM a ISO 20000 v praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.