Interpersonální dovednosti manažera

Kurz na míru

Základní info

Úspěšnost manažerů týmů spočívá zejména v dovednosti jednat s lidmi, navazovat dobré mezilidské vztahy, získat si lidi a sjednocovat jejich úsilí ke společnému cíli, motivovat je a pozitivně je ovlivňovat. Cílem semináře je rozvíjení interpersonálních dovedností manažerů, které jsou nezbytným předpokladem jejich vedoucí role, zdrojem pracovní i osobní úspěšnosti.

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* Jaký jsem manažer? Jaký mám vliv na lidi?
* Poznávání osobnosti jiných lidí a sebepoznání.
* Co je sociální inteligence? Lze ji rozvíjet a zdokonalovat?
* Sociální percepce, správné vnímání lidí a vztahů.
* Rozvíjení citlivosti na mezilidské vztahy, na sociální chování lidí, empatie.
* Jak se utváří mezilidské vztahy? Metody jejich poznávání a ovlivňování.
* Výběr spolupracovníků, jak vytvořit efektivní pracovní tým.
* Komunikační styly a jejich vliv na mezilidské vztahy.
* Schopnost motivovat partnera, vhodně ho pochválit, ocenit, povzbudit.
* Správné podávání kritiky, kdy lze využívat negativní motivaci.
* Zdvořilost a společenský takt. Podpora pozitivních postojů k sobě i k druhým.
* Sociální inteligence a úspěšnost v pracovní roli.
* Jak řídit konflikty v mezilidských vztazích.
* Prohloubení sebepoznání a individuální doporučení v oblasti sociálních vztahů.

Interpersonální dovednosti manažera

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.