Interní auditor systémů managementu bezpečnosti potravin

Základní info

HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control
Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém
sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech
činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací,
přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Komu je školení určeno

• pro všechny zájemce, kteří si chtějí prohloubit znalosti týkající se
  systému HACCP a jejich aplikace v praxi
• pro všechny zájemce, kteří potřebují informace k přechodu od normy
  ISO 9001 na ISO 22000 a jejich vzájemné kompatibilitě
• pro zástupce organizací, kterým vzniká podle Vyhlášky č.147/1998 Sb.
  (ve znění vyhlášek 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb.) povinnost plánovat
  a provádět interní audity systému HACCP

Obsah školení

• základní právní předpisy vztahující se k potravinám, základní principy
  sytému HACCP
• termíny a definice v oblasti systému kritických bodů
• HACCP systém - požadavky z hlediska certifikace – Věstník Mze č.1/2001
  Zásady GMP, GHP – požadavky na provozní prostředí
• norma ISO 22000
• praktické příklady a ukázky, nejčastější nedostatky v rámci certifikace
  systémů managementu bezpečnosti potravin
• další standardy k zajištění bezpečnosti potravin v potravinářském
  průmyslu – ISO 9001, BRC IFS, GMP
• auditování systémů managementu interními auditory dle normy ISO 19011
• základní pojmy, druhy auditů a jejich základní charakteristiky
• plánování, příprava a průběh interního auditu, činnosti při auditu
• požadavky na způsobilost interních auditorů – hodnocení auditorů,
  psychologie auditu, diskuze

Co Vám školení přinese

Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů
HACCP.

Interní auditor systémů managementu bezpečnosti potravin

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.