Interní auditor QS-9000

Kurz na míru

Základní info

Interní auditor má v systému managementu kvality nezastupitelnou roli: očekává se od něj nejen identifikování neshod, ale i aktivní přístup v procesu trvalého zlepšování. Provádění auditů na různých pracovištích mu umožňuje srovnávat jednotlivé úrovně (vnitřní benchmarking) a dávat podněty ke zlepšování. Stává se tak aktivním prvkem v procesu trvalého zlepšování.
CÍLE
naučit se technikám auditování
naučit se bezpečně orientovat v požadavcích QS-9000
naučit se kategorizovat nálezy z auditu
naučit se vést záznamy z auditu
TÉMATA
úskalí požadavků dokumentovaných systémů
přehled normy QS-9000
procesní přístup k auditu
dokumentace z auditu
kvalifikační kritéria - zásady auditora
rozbor případových studií
hraní rolí, simulace auditu
time-management auditora
specifická komunikaceMETODA
Základní metodou výuky je interaktivní výklad reagující na konkrétní otázky účastníků, doplněný o praktická cvičení k probíraným tématům a řadu případových studií. Všichni účastníci kurzu jsou v průběhu školení aktivně zapojeni a vedeni k týmové práci. V případě vnitropodnikových kurzů je jedno půldne věnováno provedení auditu přímo na pracovišti.
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním osvědčení.
DÉLKA KURZU: 3 DNY
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen pro pracovníky, kteří budou provádět interní audity podle požadavků normy QS-9000. Od účastníků se očekává, že budou znát základní techniky auditování a základní znalosti normy QS-9000 na úrovni požadavků ISO 9001.

Interní auditor QS-9000

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.