Interní auditor QMS + TickIT dle ISO 9001:2000 a TickIT

Kurz na míru

Základní info

Úspěšné vedení a fungování organizace vyžaduje, aby byla řízena systematickým a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem zavádění a udržování takového systému managementu, jehož cílem je neustálé zlepšování efektivnosti a účinnosti provozu a činností organizace.

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2000 je pravidelné provádění interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filosofie povědomí jakosti ve firmě.

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 9001:2000 a TickIT, pochopí 8 zásad managementu jakosti a jeho přínosy pro organizaci, porozumí požadavkům a vztahu norem ISO 9001 a TickIT, získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, s kterými se mohou při provádění auditu setkat.

Obsah kurzu:

- Seznámení se souborem norem ISO 900x:2000

- Seznámení se souborem norem TickIT

- Vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné požadavky a specifické požadavky

- Vysvětlení 8 zásad managementu jakosti

- Základní principy integrace obou systémů

- Výklad integrovaných požadavků

- Požadavky na dokumentaci

- Účel provádění interních auditů

- Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu

- Příprava na provádění auditu, sestavení kontrolního seznamu

- Výklad postupu provádění interního auditu

- Zjištění z auditu

- Dokumentace výsledků auditu

- Vypracování zprávy z auditu

- Řešení neshod

- Úloha a role interního auditora

- Dovednosti pro efektivní vedení interních auditů

- Psychologické aspekty provádění interních auditů

- Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů

- Nejčastější překážky při interních auditech, zvládání „obtížných“ situací

- Provedení závěrečného testu, vyhodnocení testu

Kurz je určen:

Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

Požadavky :

Základní znalost normy ISO 9001:2000.

Pozn.: pro nově jmenované interní auditory, kteří nemají dosud dostatečné znalosti požadavků normy ISO 9001:2000 doporučujeme kurz s názvem „Výklad požadavků normy ISO 9001:2000“

Výukové metody:

Názorný výklad, diskuze, týmová práce při řešení modelových příkladů, výměna praktických zkušeností, podrobné zodpovězení dotazů.

Interní auditor QMS + TickIT dle ISO 9001:2000 a TickIT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.