Interní auditor ISO/TS 16949 - základní

Základní info

  ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti vý-
  robců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky
  ISO 9001 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou
  požadovány výrobci automobilů.

Komu je školení určeno

• interním auditorům jakosti
• vedoucím pracovníkům odborných útvarů
• manažerům jakosti
• poradcům a specialistům v oboru jakosti, kteří potřebují doplnit kvalifikaci
  v oblasti auditování systémů kvality dle požadavků ISO/TS 16949

Obsah školení

• struktura a požadavky specifikace ISO/ TS 16949
• core tools: FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP
• nejčastější nedostatky při auditech třetí stranou
• specifické požadavky OEM
• požadavky normy ISO 19011 pro auditování
• procesní přístup auditování dle IATF
• analýzy procesů, příprava auditu, dokumentování auditu, následné akce
• případová studie

Co Vám školení přinese

Získáte znalosti a kvalifikaci pro provádění interních auditů a dodavatel-
ských auditů ISO/TS 16949 v rozsahu definovaném IATF a specifickými
požadavky OEM. Zorientujete se v základních technikách zabezpečování
jakosti v automobilovém průmyslu.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vysta-
veno osvědčení interního auditora ISO/TS (platnost osvědčení 3 roky).

Interní auditor ISO/TS 16949 - základní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.