Internetový marketing

Kurz na míru

Základní info

Jednodenní školení zaměřené na praktické metody využití internetu coby marketingového nástroje. Toto školení zahrnuje trochu teorie, ale hlavním těžištěm jsou praktické zkušenosti a příklady z praxe. Školení se zaměřuje jednak na firmy podnikající na internetu (e-shopy, služby přes internet …), tak i na firmy, jež internet využívají jen jako jeden z prodejních a propagačních kanálů (firemní weby …).

Školení je určeno pro marketéry nebo osoby pracující na pozicích, v nichž vykonávají marketingovou činnost. Je vhodné také pro manažery rozhodující o marketingové strategii firmy / značky. Od účastníků se očekává určitá praktická, či teoretická znalost marketingu obecně, ale nevyžadují se znalosti z oblasti internetového marketingu. Základní znalosti v oblasti SEO jsou výhodou, ale nikoli podmínkou.

Osnova školení

 1. Vztah mezi internetovým a klasickým marketingem
 2. Jak správně stanovit hlavní a postupové cíle internetového marketingu
 3. Cílové skupiny a jejich chování ve světě internetu
 4. Internetové marketingové nástroje
 5. Internet coby nástroj marketingové propagace
 6. Internet coby nástroj sběru marketingových informací
 7. Internet coby nástroj prodeje a přímého poskytování služeb
 8. Druhy reklam na internetu a jejich specifika (bannery, PPC, affilate, virální reklamy ...)
 9. Sociální internetové komunity z pohledu marketingu
 10. Specifika jednotlivých sociálních sítí z pohledu marketingového zacílení (Facebook, Google+, Twitter, Linkedin …)
 11. O PR na internetu
 12. Zapracování internetového marketingu do celkové marketingové strategie firmy

Poznámka

Školení bude vedeno jazykem marketérů. Vysvětlovat specifika internetového prostředí a možnosti marketingových nástrojů, které internet nabízí. Teorie a počítačová témata budou probírána pouze v nezbytné míře. Největší důraz bude kladen na praktické příklady a strategické / taktické plánování marketingových akcí.

Proč takto pojaté školení? Vycházíme z vlastní zkušenosti i mnoha ohlasů marketérů, kteří si stěžují, že školení internetového marketingu často provádějí SEO specialisti (většinou s IT kvalifikací) a rozdíly mezi školením na SEO a internetový marketing je fakticky minimální. Marketéry nejvíce zajímají praktické zkušenosti, protože z nich se dá čerpat inspirace. Dobrý marketér by měl být kreativní a inspirace mu v kreativitě může výrazně pomoci. V tomto ohledu bude školení značně odlišné. Dáme marketérům to co požadují, jelikož lektor jako marketér jejich požadavky zná a školení bude vedeno jejich řečí, nikoli řečí technika.

Internetový marketing

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.