Inteligentní Business Intelligence

Kurz na míru

Základní info

Tento kurz z řady Business Academy je určen všem uživatelům, kteří se chtějí věnovat Business Intelligence. Účastníci tohoto kurzu získají rozsáhlejší znalosti o jednotlivých oblastech BI. Tento kurz je zaměřen na business pohled a vnímání širších souvislostí v rámci BI oblastí.


Pro účast v kurzu není nutná předchozí znalost SAS, u účastníků se předpokládá znalost práce s MS Windows a základní přehled o problematice BI.


Přínos pro účastníka

Společně nalezneme odpovědi na otázky:

  • Jak udržet pod kontrolou náklady a úsilí vynaložené na budování méně i více sofistikovaných řešení a systémů Business Intelligence tak, aby poskytovaly zřetelný přínos pro fungování organizace?
  • Jak nastavit nakládání se strategickými informacemi, aby je bylo možno účelně a efektivně řídit?
  • Jak zařídit, aby Business Intelligence měla charakter podnikového programu, který organizaci pomůže stanovit strategické cíle a umožní jí k nim směřovat?

Obsah kurzu


Definování Business Intelligence


Posun paradigmatu BI

  • klíčové aspekty BI v dnešní době

Architektury řešení BI

  • BUS Architecture

Informační pyramida BI

  • jak ji postavit
  • přístup k pokročilým analýzám

Best practices v řízení BI

  • BICC

Trendy v oblasti BI

  • Visual Analytics
  • HPA - High Performance Anayltics

Inteligentní Business Intelligence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.