Inspirativní leadership (2 dny)

Kurz na míru

Základní info

kurz je téměř výhradně složen ze zážitků, cvičení a reflexí a ukončen
osobním plánem

Tento kurz doporučujeme (nejlépe jako pobytový) mimo sídlo firmy!

Cíl: pochopení principu jednoty leadershipu jako práce s osobní energií, která uvolňuje potenciál členů týmu současně s potenciálem leadera samotného a nastavení osobního plánu rozvoje

  • vytvoření osobní zakázky účastníka: dosavadní přístupy a dosažené výsledky, bariéry a stanovení cíle

  • leader vs. manažer, prostředky, osobnost, postoje

  • transformační vedení - inspirace sebe i druhých ke změnám a novým výkonům

  • imaginace jako cesta k inspirativnímu leadershipu

  • elementy důvěryhodnosti leadera a jejich rozvoj - test sebehodnocení a konfrontace s výsledky vlastního leadershipu 

  • soulad vize/mise/hodnot a cílů leadera a firmy - individuální práce

  • emoční inteligence a vliv leadera - empatie, kongruence, autenticita sdělování

  • leadership jako základ praktické motivace - motivační rozhovory

  • leadership krizových situací - motivační řeč

  • leader a jeho vliv v managerském týmu

  • koučovací přístup - nácvik

  • vytvoření osobního plánu pro praxi (dlouhodobý plán)

Inspirativní leadership (2 dny)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.