INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Kurz na míru

Základní info

Individuální koučink je rozvojovou technikou, která se zaměřuje především na rozvoj tzv. měkkých dovedností. Představuje nedirektivní podporu při dosahování profesních, ale i osobních cílů. Probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, při nichž je uplatňován individuální přístup, který je „šit na míru“ každému klientovi. Rozsah i zaměření koučinku je vždy konkrétně přizpůsobeno očekáváním a potřebám klienta. Koučink nejčastěji využívají manažeři na vyšších a středních stupních firemní hierarchie, ale může být cenným nástrojem rozvoje i pro další zaměstnance.

KOUČOVÁNÍ A KONZULTACE
Spolupráce začíná definováním záměru, analýzou a pojmenováním skutečného stavu a situace
jednotlivců a skupin. Vědomí skutečnosti je výchozím bodem:
* pro hledání řešení, které umožňují posun ze současné situace
* pro definování zdrojů a podpory v procesu
* pro uskutečnění řešení

Předpokladem úspěchu je spojení myšlení, cítění a chtění s potenciálem každé individuality.

ZAMĚŘENÍ KOUČINKU

INDIVIDUÁLNÍ – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
* Analýza a plánování
* Strategické řízení a rozhodování
* Vedení a řízení týmů
* Řízení změny
* Řešení konfliktů a problémů
* Efektivita a organizace času
* Komunikační dovednosti
* Individuální rozvoj

SKUPINOVÝ – ROZVOJ ORGANIZACE
* Chování organizace a firemní kultura
* Řízení organizačních změn
* Rozvoj jednotlivců a týmů
* Motivace a hodnocení
* Týmová spolupráce a řešení problémů

URČENO PRO:
* Manažery a ostatní pracovníky podle potřeby

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.