Image firmy

Kurz na míru

Základní info

1 - 2 dny

Motto:
"Image firmy může být značkou kvality, nebo cejchem neúspěchu.?

V době, kdy jsou na trhu tisíce firem, je potřeba se odlišit a tím se snažit zapsat do povědomí zákazníků. Proto, aby se firma mohla odlišit, musí mít své výrazové prostředky. K vytvoření jednotné image je potřeba si uvědomit,že každá maličkost hraje v této oblasti důležitou roli.

Zákazník vnímá firmu od prvního dopisu přes vizitky pracovníků, firemní auta, firemní prostory. Všímá si prezentace "své? firmy na veřejnosti a jednotlivých pracovníků, a to nejenom v pracovní oblasti.

Zákazník nevnímá jednotlivé věci samostatně, ale vytváří si nesmazatelný obraz celé firmy.

Na zákazníka firmy působí všichni pracovníci firmy, nejenom ti, kteří s ním přichází přímo do styku. Je potřeba si uvědomit, že i pracovníci zázemí firmy vytváří jasné a zřetelné image firmy, a tím mohou velice významně ovlivnit její úspěch a uplatnění na trhu. Při vytvoření jednotné image je i pro nově přicházející pracovníky jednodušší a pochopitelnější přijmout myšlenky firmy za své.

Účastníci se naučí a natrénují:
Naučíte se vnímat každou maličkost jako důležitou součást úspěchu firmy. Uvědomíte si, že každý pracovník firmy je její chodící reklamou. Zamyslíte se nad tím, jak je firma vnímána jako celek.

Firma získá:
Bude vystupovat jako celek a tím se lépe zapíše do povědomí zákazníků. Díky jednotnosti své image bude mít stabilizovaný okruh zákazníků.

Image firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.