IDENTITA SPOLEČNOSTI

Kurz na míru

Základní info

1. den školení:
Pojmy identita, image, corporate identity, corporate design
Co všechno zahrnuje pojem identita
Symbolika, rituály, tradice
Vývoj identity společnosti
Nutnost jednotného působení image společnosti
Jak implementovat image do řad zaměstnanců - způsoby sdělování, pravidla
Nutnost nově pojatého vnímání společnosti a vizuálních změn
Porovnání s ostatními společnostmi podobného typu
Sledování trendů v image společnosti
Vlastní kreativní práce - vlastní varianty uplatnění prvků image
KDY? Když chcete sjednotit image společnosti
PROČ? Třeba proto, že chápete důležitost jednotného hlásání firemní identity navenek i uvnitř firmy
Rozsah: 2 dny

IDENTITA SPOLEČNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.