Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci:

* rozlišovať globálny a parciálny prístup k tréningu v organizácii
* vedieť spracovať plán zberu údajov v organizácii
* vyhodnocovať údaje a určiť rozvojové potreby organizácie
* vedieť vypracovať odporúčania pre organizáciu a návrh tréningového plánu

Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.