IDENTIFIKACE RIZIK

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci se seznámí se zásadami managementu rizik a s univerzálně použitelnou metodou IDENTIFIKACE PROCESŮ A RIZIK (IPR).

Cílová skupina:

Kurz je určen manažerům (vrcholovým a středním), majitelům firem, auditorům, poradcům, pracovníkům v oblasti lidských zdrojů, controlingu, managementu kvality, bezpečnosti. 

Obsahová náplň:

- Získat podklady pro rozhodování managementu CO a PROČ je třeba změnit a zároveň návod JAK z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek
- Podnikový systém řízení rizik
- Metoda IPR – systematické hodnocení podniku, podnikového řízení a procesů
- Postup odhalování potenciálních rizikových procesů a příčin, které se podílejí nebo mohou podílet na vzniku selhání, snížení kvality hlavních organizačních nebo provozních pro¬cesů, výkonnosti, efektivity, spolehlivosti, bezpečnosti, produktivity
- Spolehlivost lidského činitele
- Zaměření na kořenové (primární) příčiny a jejich vzájemnou součinnost a synergii
- Klasifikace identifikovaných rizik podle závažnosti a urgentnosti potřebných změn
- Navrhování potřebných nápravných a preventivních opatření, příprava změnových projektů, komunikace se zaměstnanci, implementace nápravných a preventivních opatření
- Využívání metody IPR jako nástroje podnikového řízení

IDENTIFIKACE RIZIK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.