Identifikace a analýza rozvojových potřeb firmy (IARP)

Kurz na míru

Základní info

IARP je pro Vás realizováno jako komplexní služba, která klade na Vás a Vaše zaměstnance minimální časové a organizační nároky, je provedena rychle a kvalitně. Data jsou získávána z dotazníků pro zaměstnance, polostrukturovaných rozhovorů s vybranými pracovníky, ze studia organigramů a dalších dostupných firemních dokumentů.

Výstupem je souborná zpráva obsahující nejen získané informace, ale zejména jejich interpretaci a doporučení konzultantů k odstranění zjištěných problémů.

IARP zahrnuje především:

  • systémové potřeby společnosti
  • analýzu komunikačních toků
  • analýzu organizační struktury

Identifikace a analýza rozvojových potřeb firmy (IARP)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.