Hodnocení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky

Efekty:
* Porozumění důležitosti hodnocení zaměstnanců
* Získání zodpovědnějšího přístupu k vedení hodnotícího pohovoru
* Osvojení postupu jak se připravit na rozhovor z pohledu hodnotícího i hodnoceného
* Porozumění důležitosti průběžné zpětné vazby
* Osvojení základních postupů stanovování cílů

Obsah:
* Důležitost vedení hodnotících pohovorů
* Hlavní úskalí hodnotícího rozhovoru
* Postup při přípravě na hodnocení
* Sbírání faktů, definování potřeby dalšího rozvoje na základě výsledků z uplynulého období
* Principy vedení rozhovoru - co udržuje rozhovor v konstruktivní rovině
* Formulace zpětné vazby
* Klíčové momenty, které udržují negativní zpětnou vazbu v konstruktivní rovině
* Jak reagovat, když se hodnocený podhodnocuje nebo nadhodnocuje
Závěr rozhovoru
Naplánování časového rozvržení

Časová dotace: 1 -2dny

Hodnocení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.