Hodnocení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Moderní hodnocení zaměstnanců je považováno za velmi účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků, který má celou řadu využití. V našich kurzech používáme systém hodnocení v podobě kompetenčního modelu, kdy je jedinec hodnocen podle plnění požadovaných kompetencí na pracovní místo a sebehodnocení zaměstnanců, které významně napomáhá vedoucím pracovníkům k uvědomění si svých slabých a silných stránek.
Aplikujeme zejména bodovací typ hodnocení, který usnadňuje orientaci v této problematice. V našem kurzu se naučíte identifikovat potřeby vzdělávání svých zaměstnanců a dozvíte se jak zavést spravedlivé a motivující odměňování. Poradíme Vám jak poskytovat zpětnou vazbu pro efektivnější pracovní výkon zaměstnanců či jak správně vést hodnotící pohovory.

Hodnocení zaměstnanců

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.