Hodnocení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Moderní hodnocení zaměstnanců je považováno za velmi účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků, který má celou řadu využití. V našich kurzech používáme systém hodnocení v podobě kompetenčního modelu, kdy je jedinec hodnocen podle plnění požadovaných kompetencí na pracovní místo a sebehodnocení zaměstnanců, které významně napomáhá vedoucím pracovníkům k uvědomění si svých slabých a silných stránek.
Aplikujeme zejména bodovací typ hodnocení, který usnadňuje orientaci v této problematice. V našem kurzu se naučíte identifikovat potřeby vzdělávání svých zaměstnanců a dozvíte se jak zavést spravedlivé a motivující odměňování. Poradíme Vám jak poskytovat zpětnou vazbu pro efektivnější pracovní výkon zaměstnanců či jak správně vést hodnotící pohovory.

Hodnocení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.