Hodnocení zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Seznamte se s metodami hodnocení zaměstnanců. Připravte se na vedení hodnoticího pohovoru a posilněte svou dovednost klást dobré otázky, které povedou k odhalení potenciálu vašich zaměstnanců.

 

Profil absolventa

  • zná principy a cíle hodnocení zaměstnanců
  • zná formy a metody pracovního hodnocení a dokáže je použít vzhledem k dané situaci/danému člověku
  • dokáže se připravit a vést hodnoticí pohovor
  • dokáže vhodně klást otázky s cílem dovést zaměstnance k závěrům užitečným pro jeho další rozvoj

Hodnocení zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.