HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ, HODNOTÍCÍ POHOVORY

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Naučíte se efektivnímu stylu hodnocení svých podřízených a zdokonalíte své schopnosti uskutečnit analýzu pracovního výkonu.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                hodnocení podřízených – význam a cíle hodnocení

§                nejčastěji používaná kritéria hodnocení

§                postupy systematického hodnocení pracovníků

§                hodnotící pohovory, příprava na pohovor, klíčové otázky k hodnocení pracovníků

§                technika a postup při vedení pohovoru

§                prevence chyb v hodnocení

§                přínosy hodnocení

§                možnosti využití výsledků, plány osobního rozvoje, identifikace vzdělávacích potřeb

ROZSAH MODULU:  2 dny

Klíčová slova: hodnocení, hodnotící pohovory, kritéria, význam, cíle, klíčové otázky, systematické hodnocení, technika, postup, přínosy, prevence chyb, využití výsledků

HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ, HODNOTÍCÍ POHOVORY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.