HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ a vedení hodnotících rozhovorů - 2denní

Kurz na míru

Základní info

Vedení hodnotících rozhovorů je základní manažerskou technikou. Cílem je, aby podřízený po absolvování rozhovoru neztratil svoji motivaci, naopak, aby jeho motivace vzrostla. Výsledky průzkumů z manažerského prostředí ukazují, že řada manažerů neumí vést typy rozhovorů, které se týkají hodnocení svých podřízených. Tento seminář má za cíl rozvinout dovednost vést takový typ rozhovoru.

Určeno pro
personální, top a střední manažery.

Cíl:
* Získání základních informací o přípravě a vedení jednoročního hodnotícího rozhovoru
* Schopnost pracovat s formuláři pro hodnocení zaměstnanců
* Trénink hodnotícího rozhovoru

Obsah:
1. den:
* Systém hodnocení a ostatní personální procesy
* Význam hodnocení pro zaměstnance, firmu, nadřízeného
* Metodika zavádění systému hodnocení ve firmě
* Metody hodnocení
* Hodnocení podle cílů
* Hodnocení standardů
* Hodnocení způsobilostí
* Manažerská zpětná vazba
* Hodnocení 360 stupňů
* Hodnocení v rámci Development centra
2. den:
* Struktura hodnotícího rozhovoru
* Chyby při hodnocení
* Principy koučinku použitelné při hodnotících rozhovorech
* Videotrénink rozhovorů a jejich rozbor

Metody výuky:
Interaktivní tréninkový seminář.

HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ a vedení hodnotících rozhovorů - 2denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.