HODNOCENÍ DODAVATELŮ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci budou obeznámeni s postupy týkajícími se procesu nakupování, vstupní kontroly, výběru dodavatelů a hodnocení výkonnosti dodavatelů v reálném čase, metodikami pro rozvoj dodavatelů a principy partnerské spolupráce.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň:

- základní pravidla nakupování,
- požadavky na dodavatele,
- uzavírání obchodních smluv,
- objednávky-specifikace produktu,
- požadavky na dokumentaci,
- minimální a maximální skladové zásoby,
- vstupní kontrola-přejímací kritéria,
- zapracování přebíracích kritérií do smluv,
- výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení,
- zákaznické audity,
- budování dodavatelských vztahů.

HODNOCENÍ DODAVATELŮ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.