HODNOCENÍ DODAVATELŮ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci budou obeznámeni s postupy týkajícími se procesu nakupování, vstupní kontroly, výběru dodavatelů a hodnocení výkonnosti dodavatelů v reálném čase, metodikami pro rozvoj dodavatelů a principy partnerské spolupráce.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň:

- základní pravidla nakupování,
- požadavky na dodavatele,
- uzavírání obchodních smluv,
- objednávky-specifikace produktu,
- požadavky na dokumentaci,
- minimální a maximální skladové zásoby,
- vstupní kontrola-přejímací kritéria,
- zapracování přebíracích kritérií do smluv,
- výběr a hodnocení dodavatelů, kritéria hodnocení,
- zákaznické audity,
- budování dodavatelských vztahů.

HODNOCENÍ DODAVATELŮ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.