GRAFICKÝ DESIGN

Základní info

URČENO
Kurz je určen všem, kdo připravují textové podklady pro další zpracování, redakčním pracovníkům, PR managerům a zadavatelům grafických prací, grafikům, dtp pracovníkům i dalším zájemcům.

Kurz je zaměřen na seznámení se s výtvarnou a praktickou stránkou práce s písmem a typografickými pravidly.


OBSAH

Stručný vývoj latinkových písem po vynálezu knihtisku dodnes
Struktura písmen a terminologie, jejich charakteristiky a dopad na možnosti používání
Klasifikace písem, písmové rodiny
Vhodné a nevhodné kombinace písem a písmových kompozic
Sazba - terminologie a pravidla
Pravidla typografie
Korekturní znaménka

FORMA
1 denní seminář (8 vyučovacích hodin)

METODY VÝUKY
výklad a diskuse, komentované promítání, využití možnosti reflexe v kolektivu

LEKTOR
Ditta Jiřičková, ak.mal.
vzdělání - VŠUP Praha, obor grafický design a vizuální komunikace

KONTAKTY
Školící centrum agent. AHA, Štětkova 18, Praha 4, metro C - Vyšehrad, tel. 241 442 070, aha@agentura-aha.cz

GRAFICKÝ DESIGN

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.