GRAFICKÝ DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ve firemní praxi

Základní info

Úvod
Kurz je určen zadavatelům grafických prací, výkonným firemním manažerům, majitelům firem, ale I kordinačním osobám. Nabízí prostor pro vlastní, aktivní osvojení názorů a postojů všech účastníků

Cíl

 • Orientace v oblasti firemního stylu a v jeho segmentech (logotyp, písmo a text, barevnost, doplňujici výtvarné prvky, tiskoviny atd.)
 • Schopnost formulování obsahové stránky firemní identity, hledání adekvátních výtvarných výrazových prostředků
 • Znalost struktury a možností grafického manuálu, minimální i maximální rozsah
 • Posílení schopnosti komunikace s kreativními a realizačními partnery
 • Znalost technologických podmínek v digitálním prostředí; praktické budovánía udržování firemní identity
 • Osobní rozvoj znalosti problematiky na rovině obsahové, formální, funkční a estetické 
 • Schopnost vnímání racionality, emocionality, modernosti a nadčasovosti jako nezbytných hodnotových kritérií pro realizaci výtvarného díla
 • Schopnost abstrahování na rovině pojmů, jevů, zpřítomněných vizuálními znaky 
 • Schopnost důvěřovat vlastní intuici, rozumu a vědomostem

Metody
-Teoretiký exkurz do tématu - výklad pojmů, procesů;
- Komentované promítání (kvalitní realizace firemních stylů, obsah grafického manuálu atd.)
- Hledání významů - interaktivní diskuze, (zkušenosti vlastního individuálního a obecného názoru) v prostoru zadaných výtvarných symbolů
- Simulace realizace výtvarných znaků na pozadí slovního konceptu – interaktivní diskuze
Seminář pro jednotlivé učastníky s prostorem pro jejich vlastní projekty a reflexe z praxe

Forma
výkladový seminář a praktický workshop 

Obsah

 • Sledováníí znakových systémů a jejich emocionální a racionální dopad, ve formě vizuální grafické zkratky, na vnímání jednotlivce.
 • Co je společné, co je individální, co přijmeme, co odmítneme a proč. Využití možnosti reflexe v kolektivu.
 • Opačný proces – slovně definované zadání a hledání jeho výtvarného symbolu, možnost individuální a týmová reflexe
 • Sledování procesu výběrového řízení na nový logotyp Prahy, digitální projekce návrhů tří posledních kol a jejich vyhodnocení
 • Soutěž o logotyp ČR – poslední kolo a jeho vyhodnocení
 • Ukázky z firemních stylů obchodních i neziskových společností, tiskoviny, web
 • Kapitoly grafického manuálu – obsahová a výtvarná složka, organizace práce
 • Průběžné kladení otázek typu – „Líbí – nelíbí a proč?“ a hledání odpovědí

Lektor
Ditta Jiřičková, ak.mal. - VŠUP Praha, obor grafický design a vizuální komunikace, odb. as. v Ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP Praha, prof. J. Šalamoun,  Technická univerzita v Liberci – Typografie pro architekty,  Fakulta humanitních studií Karlovy Univerzity – Grafický design a vizuální komunikace, Ůvod do typografické práce, Tvorba propagačních materiálů - samostaná grafická činnost (logotypy, výroční zprávy, kalendáře, časopisy, obalový design, ilustrace – počítačová grafika, plakáty, inzerce, akcidenční tiskoviny atd. )

GRAFICKÝ DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE ve firemní praxi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.