GLOBAL 8D REPORT

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:

Účastníci kurzu se seznámí s významem a postupem aplikace metody Global 8D Report a získají znalosti, které jim umožní stát se aktivními členy řešitelských týmů. Takto vyškolené týmy budou moci zjišťovat příčiny problémů, uskutečňovat a stanovovat nápravná opatření, která zabrání jejich opakovanému výskytu a doporučovat zlepšování procesů.  Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude větší spokojnost interních a externích zákazníků.

Cílová skupina:

Kurz je určený pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsah kurzu:
- Seznámení se s přístupy k řešení problémů metodou Global 8D Report
- Příprava na postup řešení problémů – přehled definicí, pojmů a používaných nástrojů
- Aplikační kritéria pro použití Global 8D Report
- Realizace okamžitého nouzového opatření
- Vytvoření týmu – členství v týmu, úlohy a pracovní postupy
- Formulace a popis problému
- Stanovení dočasných opatření – pojmy, nástroje a metody
- Stanovení a ověření příčin problémů: základní příčiny a únikový bod, pracovní list
- Výběr a ověření trvalých opatření k nápravě pro základní příčinu a únikový bod, pracovní list
- Uskutečnění a potvrzení platnosti trvalých opatření k nápravě: plánování a prevence problémů, validační metrika
- Prevence opakovaného výskytu
- Uznání přínosu týmu a jednotlivců
- Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
- Závěrečný test

GLOBAL 8D REPORT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.