Funkční bezpečnost dle IEC 61508

Základní info

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu
je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou-
hrn různých metod řízení podniku postavených na eliminaci podnikových
aktivit bez přidané hodnoty. Štíhlý systém zdůrazňuje prevenci ztrát, jimiž
jsou jakýkoli čas, materiál nebo pracovní síla potřebné navíc na výrobu vý-
robku nebo na přípravu a poskytnutí služby - tedy nepřidávající hodnotu.

Komu je školení určeno

• managementu společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní
zařízení
• dovozcům strojních zařízení

Obsah školení

• norma IEC 61508 – struktura, základní terminologie, požadavky
• spolehlivost jako teoretický rámec
• hodnocení rizik
• nástroje pro posuzování funkční bezpečnosti
• management funkční bezpečnosti v organizaci
• příklady konkrétních aplikací
• certifikace dle IEC 61508
Poznámka: rozsah školení lze podle požadavku zákazníka rozšířit o další
poznatky.

Co Vám školení přinese

Školení Vám umožní zorientovat se v legislativních požadavcích, seznámíte
se s metodikou, nástroji a postupy zavádění a řešení funkční bezpečnosti a
budou Vám také představeny konkrétní aplikace. Dozvíte se o požadavcích
na management funkční bezpečnosti ve společnosti a také o tom, jaké jsou
nejčastější nedostatky při certifikaci a jak samotná certifikace probíhá.

Funkční bezpečnost dle IEC 61508

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.