FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY

Kurz na míru

Základní info

Cílem tréninku je pochopit význam firemní kultury a jejího dopadu na výkonnost a firemní procesy. Druhou rovinou je uvědomění si zákonitostí, přínosů a překážek různorodosti, a multikulturního prostředí společně s nácvikem dovedností pro práci v něm.


5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Vnímat vztah mezi strategií, firemními hodnotami, kompetencemi a chováním v praxi.
  • Popsat souvislosti silné nebo slabé firemní kultury a její důsledky na výkonnost firmy.
  • Definovat firemní hodnoty a možnosti jejich naplňování na různých úrovních řízení a v různých pozicích. Popsat konkrétní chování, které jednotlivé body firemní kultury naplňuje.
  • Používat kompetenční model pro budování silné firemní kultury.
  • Vést workshopy zaměřené na posilování firemní kultury a upevňování firemních hodnot.


Metodika:
Část dne účastníci stráví workshopovými technikami, které mají za cíl popsat vlastní firemní kulturu v jejich společnosti. Lektor doplní interaktivním výkladem potřebné souvislosti. Druhou část dne stráví nácvikem dovedností, jak tyto workshopy facilitovat směrem k ostatním kolegům ve společnosti.

FORMOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.