FMEA

Základní info


FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analý-
za možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi vývoje
nového výrobku definovat všechny možné vady související s daným výrob-
kem /procesem a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivní
opatření. Požadavky norem pro dodavatele v automobilovém průmyslu (QS-
9000, VDA 6.1) ji zahrnují mezi povinně používané nástroje v různých fázích
vzniku výrobku.

Komu je školení určeno

• manažerům jakosti
• vedoucím odborných oddělení
• pracovníkům odborných oddělení odpovědným za jakost
• konstruktérům
• manažerům a vedoucím projektových týmů
• manažerům ostatních systémů managementu (IMS, EMS, BOZP)

Obsah školení

• FMEA – vývoj
• proč aplikovat FMEA
• základní principy a praktické příklady
• analýzy rizik – výskyt, význam, možnost odhalení
• návaznost FMEA k dalším nástrojům jakosti
• přínos FMEA a vliv na náklady
• ověření získaných informací ve workshopu

Co Vám školení přinese

Seznámíte se s možností praktického využití FMEA ve Vaší organizaci a zís-
káte přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby. Dozvíte
se, jak metodu FMEA aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech a službách
a budete mít možnost konzultovat s odborníkem pro Vás zatím těžko řeši-
telný problém.

FMEA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.