FMEA- Analýza možných chyb a jejich důsledků

Kurz na míru

Základní info

Cíle

 • souladu s požadavky ISO 9001:2000 a ISO TS 16949 účastníci kurzu získají praktický návod k využití nástrojů identifikace a eliminace známých nebo potenciálních chyb v procesu dřív, než se tyto chyby projeví u zákazníka
 • na konkrétních příkladech bude ukázáno, jak je možné metodu FMEA efektivně využít v organizaci
 • pod vedením externího moderátora tým uskuteční aplikaci metody FMEA na zvoleném procesu

 

 

Kurz je určen pro

všechny pracovníky, kteří se podílejí na zlepšovaní kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, zástupci marketinku, výroby a služeb.

 

 

Obsah

1. FMEA v systémech zabezpečení kvality (ISO TS 16 949:2002 ).

2. Cíle FMEA.

3. FMEA procesu. Systémová FMEA.

 

Postup při projektu aplikace FMEA:

A.1. Určení struktury systému a jeho prvků

A.2. Popsání funkcí a úkolů, jejichž nositeli jsou prvky systému

A.3. Analýza chyb - nesprávných funkcí pro každý zkoumaný prvek systému

A.4. Výpočet MR/P na základě kvalifikování stanovených koeficientů Vz, Vs, Od

Zápis do formuláře „Systémová - procesní FMEA"

A.5. Proces zlepšování

A.5.1 Priority zlepšování podle hodnoty MR/P ( Pareto )

A.5.2 Priority zlepšování podle stupně potlačení příčin a následků chyby

A.5.3 Návrh konkrétních opatření ( krátkodobých a dlouhodobých )

Určení zodpovědných pracovníků a termínů plnění

A.5.4 Realizace opatření. Analýza silových polí.

V zájmu úspěšné realizace navrhnutých opatření tým metodou Analýzy silových polí identifikuje předpokládané pozitivní síly, podporující realizaci a předpokládané negativní síly, působící proti jejich realizaci.

A.5.5 Vyhodnocení vlivu realizovaných opatření .Výpočet MR/P pro nově vzniklý stav.

Z.1.  Archivace dokumentace FMEA

Z.2.  Doporučení dalšího postupu

 

 

Charakteristika a forma

 • Délka intenzivního výcvikového kurzu spojeného s praktickým řešením problémů v organizaci jsou 2 dny.
 • V případě požadavku zákazníka je možné uskutečnit následné workshopy k uskutečnění projektu implementace FMEA s realizací opatření.
 • V případě speciálního požadavku je možné workshopy realizovat s implementací FMEA ve vybraném softwarovém nástroji.

 

Pracovní metody

 • výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací
 • individuální a skupinová práce na praktických cvičeních
 • řešení úkolů z vlastní organizace

Účastníci kurzu obdrží pracovní manuál a materiály určené pro využití osvojených metod ve vlastní organizaci.

 

Přínosy kurzu

 • Efektivní osvojení si postupů pro aplikaci FMEA.
 • Vytvoření plánu nápravných opatření pro zlepšení procesů, které účastníci kurzu ovlivňují nebo za ně zodpovídají.
 • Dokumentace opatření eliminace potenciálních chyb.
 • Naplnění požadavků ISO TS 16 949:2002 v oblasti analýzy rizik a zlepšování procesů.

 

Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

FMEA- Analýza možných chyb a jejich důsledků

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.