Firemní vzdělávání na míru

Kurz na míru

Základní info

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MÍRU

Připravujeme a realizujeme firemní vzdělávání na míru. Jedná se o úzkou spolupráci  našeho týmu se zadavatelem. Důležitým prvkem spolupráce je oboustranná otevřená spolupráce a komunikace, během které pro zadavatele vytváříme individuální koncepce, dlouhodobé programy firemního rozvoje, komplexní manažerské přehledy a zavádíme vybrané postupy do praxe. Firemní vzdělávání chápeme jako celek, složený nejen z klasického školení nebo tréninku, ale z koučinku, mentorování, poradenství a z mnoha dalších aktivit, které jsou navrženy a realizovány na základě analýzy současného stavu, potřeb a požadavků zadavatele.


CO NABÍZÍME
Nabízíme kvalitní vypracování analýzy současného  stavu,  přípravu a  realizace řešení. Hlavním cílem je okamžitá realizace získaných informací, dovedností a schopností do praxe účatníků. Podporujeme je v průběhu celého projektu, aby si s nově nabytými znalostmi věděli v praxi rady.


ROZVOJOVÉ PROJEKTY 
na sebe navazující kurzy s funkčním přesahem do firemních procesů, standardů

SAMOSTATNÉ KURZY Interaktivní, hravé, rozvojové a motivační

TEAMBUILDINGY zábavné, motivační aktivity podporující týmovou práci (se zátěží, i vyloženě relaxační)

ROZVOJOVÉ CYKLY na sebe navazující kurzy (např. manažerská, nebo obchodní akademie)

ASSESMENT A DEVELOPMENT CENTRA rozvojové a zábavné testování budoucích i stávajících zaměstnanců

JAK PRACUJEME
Přivádíme účastníky na jejich vlastní řešení, rozvíjíme individuální potenciál každého účastníka a stmelujeme individuality do efektivně fungujícího týmu. Toto realizujeme pomocí následujících nástrojů, které uvádíme dále podrobně v metodice:

  • Čerpáme modelové situace a konkrétní problémy zadavatele přímo z jejich praxe prostřednictvím analýzy současného stavu;
  • Naši lektoři jsou praktici z různých oborů, kteří školí a navíc mají mnoho let praxe ve vzdělávání, jsou to odborníci a velmi zkušení praktici;
  • Designujeme realizaci tak, aby účastníci po celou dobu aktivně pracovali, diskutovali, hráli modelové situace, zkoušeli nové dovednosti;
  • Používáme interaktivní formy školení a metody, které umožní účastníkům okamžitě zapracovat znalosti přímo na kurzu;
  • Každý kurz má logický průběh, ve kterém znalosti a nástroje gradují a vzájemně na sebe navazují; jsou vedeny jednotnou metodikou a harmonogramem, rozdílná je osnova dle náplně každého kurzu
  • Okamžitá a průběžná zpětná vazba lektora na kurzu k tomu, jak má účastník v praxi postupovat, až bude nové věci zkoušet;
  • Materiály z kurzu, které účastníci využívají i po školení a dostanou návod na to, jak s nimi pracovat;
  • Možnost kontaktu s lektorem po školení v průběhu aplikačního období;
  • Zjištění posunu po aplikačním období kontaktem s účastníky. Učíme účastníky jak se učit!

MĚŘÍME EFEKTIVITU ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A VZDĚLÁVÁNÍ
Jak vyhodnotit a zjistit, že investice do vzdělávání byly efektivní? Jak vyhodnotit, že jste si vybrali tu nejlepší vzdělávací firmu? Chcete, aby rozvoj zaměstnanců nebyla pouze vykázaná částka do účetnictví, ale zhodnocená investice, se kterou můžete počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy?

Pokud účastník absolvuje test před kurzem a následně po skončení termínu plnění projektového cíle, získáme výsledky jednoho člověka a i celé skupiny. Porovnáváme mezi sebou jednotlivce i celé týmy. Před začátkem vzdělávání pečlivě probereme se zadavatelem výstupy testování, zaměříme se na nejdůležitější potřeby a požadavky zadavatele, které se potvrdí právě výstupy z WORKtestu®. Na rozdíl od mnoha jiných testů je WORKtest® založen na technikách, které nepracují se subjektivními odpověďmi účastníků (např. odpovědi na otázky typu: Jak často delegujete? Vzděláváte se rádi? atp.), ale s jejich skutečnou osobnostní podstatou.  Nabízíme měření účastníků firemního školení, jejich kompetencí, dovedností a předpokladů k rozvoji a to v reálném čase. Kombinací vzdělávání a současně měření je měření efektivity zaručeno.

MÁTE ZÁJEM O TYTO SLUŽBY? ZAJÍMÁ VÁS VÍCE INFORMACÍ?
Kontaktujte  nás,  probereme  všechno  důležité,  připravíme  návrh  pro  realizaci rozvojového firemního programu, ukážeme vám, že tato investice do své firmy a svých zaměstnanců se efektivně vrátí.

Kontakty:
Mgr. Klára Zumrová
Email: klara.zumrova@icv.cz
Mobil: 602 223 002

 

Firemní vzdělávání na míru

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.