Firemní kultura jako konkurenční výhoda - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vrcholovému a střednímu managementu, personálním manažerům a majitelům podniků.


Cíle semináře:
? podat přehled o typech firemní kultury a jejich vlivu na výkonnost firmy
? prohloubit znalosti a dovednosti účastníků umožňujících cíleně sledovat a vyhodnocovat hlavní aspekty kultury vlastní firmy
? seznámit účastníky s možnostmi a podmínkami úspěšné realizace změn


Obsah:
1) Kultura organizace = "Software firmy"
? Všeobecně sdílené psané i nepsané významy hodnot a očekávání, v jejichž rámci jsou zvládány
- problémy vnitřní integrace firmy
- problémy vnější adaptace firmy na konkurenční prostředí
? pravidla chování a normy dodržované v pracovních skupinách, rituály, ceremonie firemní filosofie organizační politiky vůči zaměstnancům a zákazníkům a její symboly.

2) Základní typy firemních kultur a jejich znaky a projevy
? vnější a vnitřní determinanty ovlivňující typ firemní kultury organizace

3) Role managementu při ovlivňování firemní kultury
? Jednota stylu a struktury řízení, stylu komunikace, užívaných systémů hodnocení a motivace a jejich vliv na charakter vztahů lidí k vykonávané práci, k sobě navzájem a k dané organizaci
? Filosofie firmy - význam vize, firemní strategie, priorit a jejich symbolů, rituálů a ceremonií pro image firmy a pro dosahování loajality, pocitu sounáležitosti zaměstnanců k dané firmě

4) Kdy a jak firemní kulturu měnitMetody:
Prezentace, řešení modelových situací, diskuze.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Firemní kulturu má každá firma. Dlouhodobě nejúspěšnější jsou firmy, které mají jeden společný rys - silnou míru sdílení psaných i nepsaných firemních hodnot, priorit a cílů. Jejich úspěch se odvíjí od schopnosti managementu vytvořit silnou kulturu, která prakticky aplikuje slogan T. Bati: "Vše je možné, když chceš a umíš" . Slogan vystihuje složky výkonového potenciálu firmy. Pokud vlivem nedokonalosti a bariér firemní kultury zaměstnanci vynakládají na realizaci firemních cílů 50% toho, co umí, mohou a chtějí, pak firma ztrácí 7/8 svého výkonového potenciálu. Firemní kultura souvisí s emocionálním světem zaměstnanců, proto ji nelze nařídit, je možné ji iniciovat a kultivovat. Seminář umožní účastníkům uvědomit si stávající stav kultury vlastní organizace a faktory, které ji utváří, případně naplánovat strategii jejích změn.

Firemní kultura jako konkurenční výhoda - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.