Firemní kultura a etika v podnikání

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
poznání obsahu a funkce pojmu "firemní kultura"
vyšší míru poznání současné firemní kultury, jejích pozitivních a příp. i negativních prvků
posílení firemní kultury směrem k zákaznicky orientované firmě
růst odpovědnosti účastníků za rozvíjení pozitivních vztahů k zákazníkům a spolupracovníkům
redefinici firemní kultury, a to včetně stanovení priorit
hledání možností rychleji působit na žádoucí změny
rozvoj pravidel etiky v podnikání a na jejich uplatňování v každodenní praxi
posílení motivace k prosazování zásad podnikatelské etiky v celé firmě
vytvoření základní představy o etických pravidlech, která upravuje/může upravovat firemní etický kodex
popř. na vytvoření základu budoucího etického kodexu

Firemní kultura a etika v podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.