Firemní komunikace a rozvoj týmové spolupráce

Kurz na míru

Základní info

Cíle:
* seznámit se ze základními principy, předpoklady a zásadami komunikace ve firmě, předávání si informací a týmové spolupráce,
* sjednotit se s pojetím vnitřního zákazníka ve firmě, co od sebe vzájemně očekáváme a jak to efektivněji naplňovat,
* zjistit, kde jsou naše osobní i firemní slabá a silná místa a jak se dají zlepšovat a odstraňovat;
* získat zpětnou vazbu od lektora i sami od sebe navzájem, upevnění týmu a loajality k firmě.

Obsah semináře
* Komunikační toky ve firmě, informace oficiální a neoficiální, komunikační kanály a jejich propustnost, k jakým šumům a nedorozuměním může docházet, co to způsobuje při vykonávání práce. Naše silné a slabé stránky v tomto směru.
* Efektivní mezilidská komunikace – na čem je založena, jaké jsou její principy a pravidla. Komunikace verbální, efektivní sdělování a předávání myšlenek, kladení otázek, naslouchání a shrnování. Ošidnost jazyka a no co pozor. Řeč těla a hlas při budování vztahů s lidmi – jejich podíl na dorozumění lidí a na atmosféře ve firmě.
* Základy týmové spolupráce – typy lidí a typy rolí ve firmě a v kolektivu. Jaký je jejich význam pro správné fungování firmy a týmu. Jaké roli dávám já přednost, její silné a slabé stránky, na co pozor a na čem pracovat. Základní zásady týmové spolupráce – skupinové procesy, rozhodování, vedení lidí, soupeření kontra spolupráce a jejich efekt na úspěch firmy i můj osobní.
* Princip interního zákazníka – co od sebe vzájemně potřebujeme, jak si lépe vyjít vstříc. Poznání potřeb kolegů a dohoda vzájemné budoucí spolupráce.

Tréninkové metody
Interaktivní výklad lektora, důraz na moderační metody – zapojení celé skupiny do řešení aktuálních problémů firmy. Modelové situace a nácvik dovedností, práce s kamerou a videozáznamem, jeho rozbor, reflexe a přenesení pozorování do praxe, individuální i skupinové práce, hry, testy, zamyšlení, pozorování.

Firemní komunikace a rozvoj týmové spolupráce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.