Firemní hodnoty a kultura: rozvoj a implementace

Kurz na míru

Základní info

Dlouhodobý rozvojový program, jehož cílem je definovat optimální firemní kulturu odpovídající podmínkám a cílům firmy a nastartovat a realizovat příslušné změnové procesy. Vychází z firemní vize a strategie a z aktuálního tržního prostředí. Reflektuje specifické pomínky firmy.  Jedná se o firemní program zasahující do celé struktury firmy.


Naše rozvojové programy představují ucelený soubor nástrojů pro rozvoj firemní kultury s cílem zvyšovat efektivitu a výkonnost a zároveň být atraktívním zaměstnavatelem.


Obsah

 • Analýza tržního prostředí a strategie firmy

 • Mapování stávající firemní kultury z hlediska typu, homogenity a stability

 • Konsenzus na cílové firemní kultuře a jejích projevech

 • Definici a upevnění firemních hodnot

 • Identifikace rozvojových oblastí

 • Změnové projekty

 • Komunikační strategii a akční plán


Co Vám to přinese?

 • Efektivnější firemní procesy

 • Angažovanější a motivovanější zaměstnance

 • Lepší vztahy se zákazníky a dodavateli

 • Vyšší atraktivitu jakožto zaměstnavatele

 • Dlouhodobou prosperitu


Komu je program určen?

 • Firmám, jejichž vedení si uvědomuje důležitost lidského faktoru

 • Těm, kdo plánují zásadní změny a rozvoj

 • Všem, kdo myslí v souvislostech a usilují o dlouhodobou prosperitu

Firemní hodnoty a kultura: rozvoj a implementace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.