Finanční minimum i. pro top management

Kurz na míru

Základní info

* Cíl: kurs je koncipován tak, aby každý účastník zlepšil své podnikatelské a managerské znalosti a dovednosti. Cílem kursu je vybavit účastníky znalostmi umožňujícími porozumět principům účetnictví, porozumět účetním výkazům a najít v nich realitu.

* Poslání: vybavit top management neekonomického a nefinančního zaměřeni základními znalostmi nutnými pro porozumění účetním výkazům a jejich upravováni pro potřeby managementu, tj. samostatnou realizaci managerského účetnictví.

* Program je určen vlastníkům společností a top managementu, který nemá finanční nebo ekonomickou specializaci. Pro absolvování kursu nejsou nutné žádné speciální ekonomické, finanční nebo účetní znalosti. Kurs je orientován na porozumění účetním principům tak, aby top management byl schopen porozumět účetním výkazům a samostatně je transformovat pro potřeby řízení. Obsahem a rozsahem kursu je predestinováno jeho provedení jako dvoudenní. Zaměření kursu je předurčeno pro ambulantní provedení, ve kterém se přínos pro klienta násobí, účastní-li se současně více top managerů. O provedení "in company" lze uvažovat pouze u největších firem s divizionálním nebo holdingovým uspořádáním, kdy se může jednoho běhu účastnit top management samostatných divizí nebo dceřiných společností. Na tento kurs přirozeným způsobem navazuje kurs Finanční minimum II. pro top management.

* Provedení: 2 denní náročná přednáška, která je prokládána demonstračními příklady a diskusí jejich řešení.

Finanční minimum i. pro top management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.