FINANČNÍ MANAGEMENT (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kurz na míru

Základní info

Délka kurzu:
čtyři dvoudenní moduly

Charakteristika:
Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s marketingovými metodami v prostředí rozvinutého tržního hospodářství a s jejich aplikací v každodenní praxi.

Osnova kurzu:

Základy marketingu: Orientace firmy na trh, koncepce a strategie. Strategické plánování firmy a obchodu, analýzy, cíle, strategie. Marketingový proces, efektivní alokace marketingových zdrojů.
Marketingové informace: Marketingový operační systém. Mikroprostředí a makroprostředí firmy. Model chování spotřebitele, faktory ovlivňující chování spotřebitele. Druhy trhů, model chování spotřebitele. Informace o konkurenci.
Výrobková politika: Měření a předpovídání poptávky trhu, segmentace trhu. Marketingová strategie pro odlišování nabídky. Proces adaptace spotřebitele. Služby na podporu výrobků.
Distribuční politika: Distribuční cesty, alternativy a jejich hodnocení. Dynamika distribučních cest, spolupráce, konflikt a konkurence. Distributoři, skladování, zásoby, doprava, zodpovědnost.
Cenová politika: Metody a postupy při stanovení ceny, nákladová koncepce ceny, nabídka a poptávka. Cenová taktika a strategie, systém srážek a slev, propagační a diskriminační tvorba cen.
Komunikační politika: Proces komunikace, určení cílových příjemců, stanovení cílů komunikace, vytvoření zprávy, komunikační kanály. Komunikační mix. Přímý marketing, prodejní výstavy, hmotné stimuly, propagace, podpora prodeje, řízení prodejní síly, druh trhu.
Organizace a řízení marketingu: Navrhování prodejní síly, cíle, strategie, odměňování prodejců. Řízení prodejní síly, prodejci, motivování a hodnocení prodejců. Principy osobního prodeje.
Zkouška pro získání Osvědčení o rekvalifikaci

FINANČNÍ MANAGEMENT (úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o rekvalifikaci - akreditace MŠMT ČR)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.