Finanční management pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

ento kurz je vhodný pro vyšší nefinanční manažery a ředitele nebo mladé finanční analytiky, kteří budou seznámeni s teorií a praxí finančních rozhodnutí. V tomto kurzu studenti odhalí a rozeberou pomůcky nezbytné k rozhodování, určí jak vyměřit hodnotu a jak porovnat peněžní hodnoty, které jsou získány v různých časových obdobích. Studenti odhalí několik rozhodujících kritérií jak ohodnotit projekty a investice, prodiskutují jak investoři a podnikoví manažeři mohou ovlivnit hodnoty investic.

Finanční management pro nefinanční manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.