Finance pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

Program pro nefinanční manažery, jehož cílem je připravit manažery na úspěšné a efektivní řízení ekonomiky svěřeného útvaru a oblasti podnikání.
Zejména:
* Porozumět základům manažerského účetnictví a finančního řízení
* Porozumět dopadům operativního rozhodování na ekonomické výsledky společnosti
* Připravit manažery na řešení nejčastějších úloh souvisejících s rozpočtováním a ekonomickým řízením

Hlavní koncepty a praktické dovednosti:
Finanční účetnictví
* Cyklus obchodních financí
* Základní pojmy podnikového účetnictví a financí
* Základní účetní výkazy: Rozvaha, Výsledovka a Výkaz toku hotovosti a jejich vzájemné vazby
* Hodnocení ziskovosti, likvidity, struktury a provozní výkonnosti
* Řízení pracovního kapitálu a role manažerů
Manažerské účetnictví - náklady a jejich chování
* Fixní a variabilní náklady
* Příspěvek na úhradu
* Analýza bodu zvratu
* Analýza Cena - Množství - Zisk
* Hodnocení investic
Základy podnikatelského plánování
* Analýza vnějších a vnitřních podmínek
* Stanovení cílů a strategie
* Rozpočet obratu, nákladů a zisku
* Plánovací cyklus

Finance pro nefinanční manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.