Finance pro nefinanční manažery

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Asi nejlepší finanční kurz na trhu, učí manažery vytvářet ekonomickou hodnotu.
Finanční trénink učí nefinanční manažery vytvářet ekonomickou hodnotu, nikoli účetní triky (i když i ty z pedagogických důvodů vysvětlujeme). Naučí ekonomicky uvažovat, srozumitelným způsobem utřídí a prohloubí finanční znalosti. Na příkladech a číslech Vaší vlastní firmy budou procvičeny klíčové finanční koncepty. Vyškolili jsme stovky zaměstnanců z firem Český Telecom, Dalkia Česká republika, Philips.

Komu je kurz určen:
Typický účastník našich kurzů je Top manažer, majitel firmy, jednatel nebo jiný vedoucí pracovník, případně kandidát na pozici manažera, který má zájem osvojit si manažerský pohled na finance, finanční koncepty, atd. (ne účetní předpisy, apod.!).

Cíle:
Cílem je, aby účastníci po absolvování kurzu uměli posoudit ekonomické dopady svých manažerských rozhodnutí.

Vstupní znalosti posluchačů:
Znalost firemního prostředí.

Obsah:
1. Finanční systém
* 3 druhy účetnictví
* finanční systém a účetní výkazy
* cvičení
2. Rozvaha
* aktiva, druhy majetku
* pasiva, druhy zdrojů financování
* cena hlavních druhů kapitálu
* cvičení
3. Výkaz zisku a ztráty
* výsledovka česká vs. anglosaská
* EBIT
* analýza "co se stane, když"
* cvičení
4. Řízení hotovosti
* úloha hotovosti ve firmě
* rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady
* výkaz o pohybu hotovosti
* vztahy mezi účetními výkazy
* cvičení
5. Finanční analýza
* ukazatele absolutní a poměrové
* pracovní kapitál
* finanční páka
* rentabilita, stabilita, likvidita, aktivita firmy
* ROE, ROA
* 3 determinanty rentability vlastního kapitálu
* cvičení
6. Základní koncepty řízení nákladů
* náklady ušlé příležitosti
* fixní a variabilní náklady, bod zvratu a bod cash-flow
* rozdílové náklady
* utopené náklady
* cvičení
7. Časová hodnota peněz
* současná a budoucí hodnota
* převod budoucí hodnoty na současnou
* cvičení
8. Investice
* druhy investičních projektů
* způsoby stanovení ceny kapitálu
* metody hodnocení investic: doba splatnosti projektu,
vnitřní míra návratnosti, čistá současná hodnota
* cvičení

Navazující akce:
Finance pro nefinančí manažery 2 (jen pro absolventy Finance pro nefinanční manažery 1)

Finance pro nefinanční manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.