FINANCE PRO NEEKONOMY

Kurz na míru

Základní info

FINANCE PRO NEEKONOMY

Seminář je určen „ne-finančním“ manažerům, kteří se však ve své práci dostávají do styku s finančními výkazy, analýzami a dokumenty.

 • Všem, kteří se potřebují umět zorientovat v ekonomickém řízení "v souvislostech"
 • Manažerům všech oborů a úrovní, kteří se potřebují naučit finančnímu myšlení, pohledu na podnikání a efektivitě činností.
 • Nejen manažerům, ale i řadovým zaměstnancům.

Investujte do svých zaměstnanců a zasvěťte je do tajů ekonomie! Zvýšení kvalifikace je jednou z nejcennějších firemních hodnot, která Vám přinese efektivnější fungování vaší společnosti.

Cíle kurzu:

 • umět pracovat s čísly, se skutečností i plánem, zaměřit se na významné odchylky, orientovat se v reportech
 • umět nadefinovat ucelený kalkulační systém, nastavit střediskové hospodaření, efektivní finanční řízení
 • přispět ke zlepšení řízení procesů ve společnosti
 • seznámit se se zkušenostmi z ekonomického řízení v jiných společnostech podobného zaměření
 • provázaný pohled na činnosti ve společnosti a jejich dopad do výsledku, vazby na ostatní procesy
 • trénink školených manažerských metod a přístupů na příkladech
 • sestavení SWOT analýzy, příklad vyhodnocení zakázky, sestavení plánu atd.

Obsah kurzu:

 • Strategie firmy, Balanced Scorecard
 • Ekonomické vazby a pojmy, čtení účetních výkazů
 • Manažerské a finanční účetnictví
 • Kalkulační systém, řízení zakázek a projektů
 • Střediskové hospodaření
 • Benchmarking
 • Finanční řízení, práce s pracovním kapitálem
 • Výkonnost jednotlivých firemních procesů
 • Plánování
 • Hodnocení, reporting  a odchylkové řízení

Trvání kurzu: 2-4 dny, dle požadovaného rozsahu

Počet účastníků: max. 15

Místo konání kurzů: kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Hradci Králové nebo dle požadavku klienta (ve firmě, v rekreačním nebo školícím zařízení).

Více informací o kurzu: info@eurofin-management.cz

nebo Ing. Renáta Hynková tel. 777 292 605


 

FINANCE PRO NEEKONOMY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.