Facility management

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům a vedoucím pracovníkům podniků zodpovědných za strategii společností.


Cíle semináře:
Objasnit manažerům jaké obrovské rezervy pro strategii rozvoje firmy jsou ukryté v oblasti podpůrných procesů probíhajících v jejich společnostech.


Obsah:
Vysvětlení pojmu Facility Management
Historie Facility Managementu
Strategická úloha Facility Managementu
Pracoviště - riziko i příležitost
Forma zajištění Facility Managementu
Softwarová podpora Facility Managementu
Příklad aplikací FM v zahraničí


Metody:
Powerpoin prezentace s občasnou interakcí posluchačů rozdělených do menších skupin (4-5 osob) formou vypracování tématických úloh a jejich prezentace ostatním frekventantům.


Rozsah semináře: 1 den


Popis:
Cílem je objasnění rozsahu pojmu Facility Management. Často je tento pojem zužován na prostou oblast správy budov. Toto je převážně provozní problematika. Facility Management však řeší způsob a formu řízení veškerých podpůrných činností ve společnostech, optimalizaci jejich procesů při minimalizaci provozních nákladů. V rámci analýzy se rozhoduje o případném nákupu jednotlivých služeb (outsourcingu) a tím snížení počtu kmenových zaměstnanců, o sjednocení vedení všech podpůrných procesů pod jednoho Facility managera a tím zprůhlednění vazeb. Dobře zavedený Facility Management ušetří podle mezinárodních studií až 30% provozních nákladů a optimalizací využití pracovního prostoru dokáže uvolnit až 40% v současnosti užívaných ploch. V strategických plánech společností by tak měl být tento obor určitě zahrnut.

Facility management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.