Facilitace jednání, workshopů a porad

Základní info

Účastníci se seznámí s principem metody facilitace, osvojí si důležité dovednosti a přístupy nutné pro zvládnutí role facilitátora a naučí se připravit a vést poradu, jednání či workshop. Na praktických modelových situacích osvojí přirozenou cestou metodu a nástroje  facilitace, které může facilitátor používat, aby jednání vedlo k určeným cílům.

Cíle programu

Porozumět principům metody facilitace a pochopit roli facilitátora a jeho kompetence

Prohloubit dovednosti potřebné pro dobré zvládnutí role facilitátora

Naučit se rozpoznat obtížné facilitační situace a vhodným zákrokem krize vyřešit

Osvojit si nástroje, které umožní správně stanovit účel setkání a její specifické cíle

Ujasnit si zodpovědnosti účastníků a efektivně strukturovat jednání a řešení problému

Obsah programu

Metoda facilitace, principy, a zákonitosti, role a kompetence facilitátora

Příprava a proces vedení porady či jednání

Zralost facilitátora a jeho sociální a emoční citlivost vůči situaci ve skupině

Facilitace jednání, workshopů a porad

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.