FACILITACE

Kurz na míru

Základní info

Facilitace umožňuje – osobou zkušeného, často externího facilitátora - dovést skupinu účastníků porady, workshopu nebo složitého jednání na dané téma (např. odhalení, analýza a řešení problematických prvků či procesů v obchodu a managementu, přijetí vhodných rozhodnutí, sestavení plánů a stanovení cílů, zvýšení produktivity a efektivnosti pracovníků, zlepšení komunikace, delegování a přijímání zodpovědnosti, podpora loajality a sounáležitosti se společností apod.) k předem stanovenému a potřebnému cíli. Často se tak děje navzdory specifickým úskalím, jakými mohou být např. nežádoucí firemní či pracovní stereotypy, rizika ne zcela objektivního či odborného pohledu interních zaměstnanců, tzv. „profesní slepota“, neefektivní komunikace či nedorozumění a nejasnosti mezi pracovníky.

FACILITACE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.