Facilitace firemních workshopů aneb efektivně ve skupině k nejlepšímu řešení

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz doporučován?

Pro podnikatele, majitele, manažery, vedoucí oddělení, produktové manažery, obchodní službu, oddělení pro péči o zákazníka atd. Pro všechny typy organizací – podnikatelská sféra, neziskové organizace, státní správa.

Co Vám kurz přinese?

Tuto metodu lze s úspěchem použít zejména v situacích, kdy je
potřeba zapojení více lidí do diskuse a hledání společného řešení
a konsensu. Dá se aplikovat de facto na jakoukoli situaci, která
v organizaci a jejím okolí může nastat. Role facilitátora /
moderátora je řízení diskuse směrem k předem odsouhlasenému
cíli setkání. V průběhu workshopu jsou využívány různé metody
pro vedení skupinových diskusí. Obvykle se takových setkání
účastní lidé z různých oddělení v organizaci nebo lidé na různých
řídících úrovních.

Náplň:

Nejčastější témata pro facilitované workshopy:
• Hledání způsobů a cest jak zlepšit krátkodobě i dlouhodobě: obchodní výsledky, prodej, spokojenost zákazníků, motivaci zaměstnanců ve vztahu k požadovaným výsledkům (výkonům), jak si udržet stávající nebo získat nové zákazníky
• Řešení interních, provozních nebo procesních otázek, do kterých je potřeba zapojit pracovníky z různých oddělení nebo stupňů organizační struktury
• Příprava firemní vize, strategie, implementačního plánu formou facilitovaných setkání
• Efektivní uvedení nových služeb či produktů na trh

Facilitace firemních workshopů aneb efektivně ve skupině k nejlepšímu řešení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.