Facilitace firemních workshopů aneb efektivně ve skupině k nejlepšímu řešení

Kurz na míru

Základní info

Pro koho je kurz doporučován?

Pro podnikatele, majitele, manažery, vedoucí oddělení, produktové manažery, obchodní službu, oddělení pro péči o zákazníka atd. Pro všechny typy organizací – podnikatelská sféra, neziskové organizace, státní správa.

Co Vám kurz přinese?

Tuto metodu lze s úspěchem použít zejména v situacích, kdy je
potřeba zapojení více lidí do diskuse a hledání společného řešení
a konsensu. Dá se aplikovat de facto na jakoukoli situaci, která
v organizaci a jejím okolí může nastat. Role facilitátora /
moderátora je řízení diskuse směrem k předem odsouhlasenému
cíli setkání. V průběhu workshopu jsou využívány různé metody
pro vedení skupinových diskusí. Obvykle se takových setkání
účastní lidé z různých oddělení v organizaci nebo lidé na různých
řídících úrovních.

Náplň:

Nejčastější témata pro facilitované workshopy:
• Hledání způsobů a cest jak zlepšit krátkodobě i dlouhodobě: obchodní výsledky, prodej, spokojenost zákazníků, motivaci zaměstnanců ve vztahu k požadovaným výsledkům (výkonům), jak si udržet stávající nebo získat nové zákazníky
• Řešení interních, provozních nebo procesních otázek, do kterých je potřeba zapojit pracovníky z různých oddělení nebo stupňů organizační struktury
• Příprava firemní vize, strategie, implementačního plánu formou facilitovaných setkání
• Efektivní uvedení nových služeb či produktů na trh

Facilitace firemních workshopů aneb efektivně ve skupině k nejlepšímu řešení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.