Etika a prežitie firmy

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Podľa čoho vieme čo je a čo nie je správne?
 • Aká je základná povaha človeka?
 • Akú úlohu hrá etika, morálka a spravodlivosť vo firme?
 • Ako si mám udržať moc?
 • Ako súvisí etika s produkciou?
 • Kedy a ako používať etické akcie?
 • Čo môžu spôsobiť rôzne zámery zamestnancov a ako ich zvládnuť?
 • Aký vplyv má dodržiavanie etiky na rast spoločnosti?
 • Prečo si niektoré firmy nedokážu udržať personál?
 • Odmeňujem svojich ľudí spravodlivo?
 • Prečo človek nie je schopný dosiahnuť trvalé šťastie?


V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.


Cieľ
Porozumenie tomu, čo je pre prežitie firmy optimálne a čo nie.

Účel
Pochopiť a používať základy etiky pre zlepšenie podnikania.


Pre koho je určený
Majiteľom firiem
Manažmentu
Vedúcim pracovníkom

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať aspoň jeden zo štyroch základných seminárov spoločnosti Business Success.
Pre väčší zisk odporúčame naštudovať WISE kurz „Cesta za šťastím“.


Popis
Kurz patrí k základným pomôckam úspešného mana-žéra. Každý z nás sa v pracovnom živote stretáva so situáciami, kedy je jednoznačne potrebné dať jasné stanovisko a urobiť rozhodnutie, aj napriek tomu, že si uvedomujeme, aké rôzne následky a dosah môže mať na ostatných. Istota, že rozhodnutie je správne, by určite pozíciu toho kto rozhoduje uľahčila. Lenže to, či rozho-dnutie bolo správne ukáže až budúcnosť. Kurz obsahuje nástroje, ktoré pomáhajú určiť správnosť rozhodnutia hneď na začiatku.


Výsledok
Účastník, ktorý chápe základy organizácie a používa základy etiky k zlepšeniu svojich podnikateľských podmienok, produkcie a zisku.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba, ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a po-máha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na
kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane
účastník vo forme písomných materiálov, ktoré indivi-duálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.


Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.


Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postupuje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba, v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.


Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť


Za spoločnosť Business Success vám prajeme veľa nových poznatkov!

Etika a prežitie firmy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.