Environmentální management (řízení vztahu k životnímu prostředí, ekologie)

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací program pro výrobní, nevýrobní i neziskové organizace a podniky, v rámci kterého posluchači získají komplexní přehled v problematice environmentálního managementu. Program je individuálně přizpůsobován velikosti a požadavkům klienta.Běžná časová dotace: 18 (3x6 hodin)

Běžná programová náplň:
* filosofie řízení vztahu k životnímu prostředí a systémů environmentálního managementu (EMS)
* teorie systémů a procesů
* standardy systémů environmentálního managementu (ISO14000, EMAS)
* environmentální aspekty - identifikace, řízení, hodnocení
* řízení odpadového hospodářství a nakládání s odpady
* havarijní plánování a připravenost
* řízení dokumentace systému environmentálního managementu
* legislativa v oblasti životního prostředí
* mezinárodní standard ČSN EN ISO 14001:1997
* řízení implementačního projektu systému environmentálního managementu
* řízení systému EMS

Vzdělávací program je určen jak pro střední a vrcholový management, tak pro řadové pracovníky podílející se na procesech ovlivňujících životní prostředí.

Environmentální management (řízení vztahu k životnímu prostředí, ekologie)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.