Environmentální management (řízení vztahu k životnímu prostředí, ekologie)

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací program pro výrobní, nevýrobní i neziskové organizace a podniky, v rámci kterého posluchači získají komplexní přehled v problematice environmentálního managementu. Program je individuálně přizpůsobován velikosti a požadavkům klienta.Běžná časová dotace: 18 (3x6 hodin)

Běžná programová náplň:
* filosofie řízení vztahu k životnímu prostředí a systémů environmentálního managementu (EMS)
* teorie systémů a procesů
* standardy systémů environmentálního managementu (ISO14000, EMAS)
* environmentální aspekty - identifikace, řízení, hodnocení
* řízení odpadového hospodářství a nakládání s odpady
* havarijní plánování a připravenost
* řízení dokumentace systému environmentálního managementu
* legislativa v oblasti životního prostředí
* mezinárodní standard ČSN EN ISO 14001:1997
* řízení implementačního projektu systému environmentálního managementu
* řízení systému EMS

Vzdělávací program je určen jak pro střední a vrcholový management, tak pro řadové pracovníky podílející se na procesech ovlivňujících životní prostředí.

Environmentální management (řízení vztahu k životnímu prostředí, ekologie)

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.